Timbri in metallo

Timbro di metallo ONP 635

area di stampa 44mm x 29mm
solo

Timbro di metallo ONP 665-1

area di stampa 50mm x 30mm
solo

Timbro di metallo ONP 665-2

area di stampa 58mm x 38mm
solo