Stempel mit Fertigtexten

Overnightprints Datenschutzstempel

 • Abdruckfläche 50 x 20 mm
 • Tinten dokumentenecht gemäß DIN ISO 14145-2
 • Selbstfärbend
nur 14,98 €

Datumsstempel ONP 27D-2

 • Abdruckfläche 50mm x 30mm
 • Tinten dokumentenecht gemäß DIN ISO 14145-2
 • Selbstfärbend
nur 29,98 €

Datumsstempel ONP 27D-2

 • Abdruckfläche 50mm x 30mm
 • Tinten dokumentenecht gemäß DIN ISO 14145-2
 • Selbstfärbend
nur 29,98 €

Datumsstempel ONP 27D-2

 • Abdruckfläche 50mm x 30mm
 • Tinten dokumentenecht gemäß DIN ISO 14145-2
 • Selbstfärbend
nur 29,98 €

Datenschutzstempel ONP 665-1

 • Abdruckfläche 50mm x 30mm
 • Tinten dokumentenecht gemäß DIN ISO 14145-2
 • Selbstfärbend
nur 31,98 €

Datumsstempel ONP 660-2

 • Abdruckfläche 50mm x 30mm
 • Tinten dokumentenecht gemäß DIN ISO 14145-2
 • Selbstfärbend
nur 39,98 €

Datumsstempel ONP 660-2

 • Abdruckfläche 50mm x 30mm
 • Tinten dokumentenecht gemäß DIN ISO 14145-2
 • Selbstfärbend
nur 39,98 €

Datumsstempel ONP 660-2

 • Abdruckfläche 50mm x 30mm
 • Tinten dokumentenecht gemäß DIN ISO 14145-2
 • Selbstfärbend
nur 39,98 €